Wolna Strefa

Sierpień_2020

Opublikowano: 30.07.2020

„Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego dążeń i zamierzeń. Grzeczne, posłuszne, dobre, wygodne, a bez myśli o tym, że będzie bezwolne wewnętrznie i niedołężne życiowo.” J. Korczak

Obóz wędrowny Ustroń-Tresna:):)

 

 

Wspomnienia z obozu letniego Stegna