Wolna Strefa

Regulamin

Regulamin klubu "Wolna Strefa"

ul. J.N.Jeziorańskiego 75.

 

I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:
> brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych
w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);
>bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej,
sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);
>uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
>wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane
przez wychowawców);
>uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców
w rozwiązywaniu własnych problemów.

II. Obowiązki w Klubie:
>bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców;
>poszanowania godności koleżanek i kolegów;
>dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;
>sprzątania użytkowanych pomieszczeń;
>wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!!:
>przychodzić wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol
na terenie Klubu;
>przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić
i zażywać ich na terenie Klubu;
>palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
>stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
przeklinać.