Wolna Strefa

Kadra

W klubie pracują wychowawcy z kierunkowym wyższym wykształceniem pedagogicznym, uzupełnionym szeregiem szkoleń i kursów:


Maciej Obara

-Kierownik klubu/ wychowawca

Wolnej Strefy ul. J.N. Jeziorańskiego 75

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,

Wydział Humanistyczny - kierunek: Historia, ponadto ukończył studia podyplomowe:  Zarządzanie Oświatą

Wykształcenie uzupełnione szeregiem kursów i szkoleń związanych z wychowaniem.

Doświadczenie w charakterze nauczyciela akademickiego z zakresu Historii i Historii Wychowania

Zainteresowania: muzyka, nowe technologie, sport, wycieczki piesze. generalnie: ruch w każdej postaci!

Priorytety w pracy: wizjonerstwo, pragmatyzm i logika w działaniu

*   *   *

W strukturze klubów Wolna Strefa odpowiedzialny  m. in. za funkcjonowanie:

Radia Wolna Strefa i Ligi Wolnych Stref

__________________________________________________________________________________

Daniel Bernyś

Zastępca Kierownika/ wychowawca Klubu "Wolna Strefa" ul. J.N.Jeziorańskiego 75.

Absolwent Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

kierunek: Pedagogika, Specjalność: Pedagogika Ogólna.

oraz Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, kierunek:

Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza.

*   *   *

Zainteresowania: sport, rysunek, malarstwo, muzyka, film, literatura z zakresu psychologii i pedagogiki.

__________________________________________________________________________________

 

Agnieszka Komenda

Wychowawca w klubie "Wolna Strefa" ul. J. N. Jeziorańskiego 75.

absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Matematyczno -Przyrodniczy, kierunek: Geografia

aktualnie kończy studia podyplomowe z Logopedii Ogólnej

osoba sumienna, zawsze energiczna gotowa do działania,

chętnie podejmująca nowe wyzwania,

kierownik kolonii i obozów "Wolnej Stref"